Strona dla Studentów GP II roku USM

Prognozowanie i Symulacje


 

Materiały do ćwiczeń

   

Modele Trendu.pdf

 

Trendy

 

Sezonowość

Wygladzanie.pdf

Wygładzanie

 

Program zajęć    

 

 

POPRAWA kolokwium

1 lutego, 11.30, D314